cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Postępowania w projekcieProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Postępowania w projekcie

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 14 TYS EURO:

 1. W dniu 08.04.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn. "Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, przeprowadzony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych - przetarg
 2. W dniu 08.04.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn. "Zakup systemu prezentacji multimedialnej w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, przeprowadzony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych - przetarg

  POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 14 TYS EURO:
 1. Opracowanie studium wykonalności dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (promocja i marketing regionalny - marka regionu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
  OGŁOSZENIE z dnia 25 lutego 2013 r.
  WYNIK KONKURSU OFERT z dnia 14.03.2013 r. 
 2. W dniu 31.03.2014 r. ogłoszono konkurs ofert na zakup systemu wystawienniczego do projektu pn. "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
  Ogłoszenie o konkursie ofert

  W dniu 10.04.2014 r. udzielono zamówienia na zakup systemu wystawienniczego do projektu pn. "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
  Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
 3. W dniu 01.04.2014 r. ogłoszono konkurs ofert na usługę polegającą na wykonaniu: druku, składu i projektów materiałów promujących markę Tkaczy w formie broszury i przewodnika oraz tablic informacyjnych i figurek jeży na szlaku "Traktu jeża z miasta Tkaczy-Zgierza realizowanego w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
  Ogłoszenie o konkursie ofert

  W dniu 11.04.2014 r. udzielono zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu: druku, składu i projektów materiałów promujących markę Tkaczy w formie broszury i przewodnika oraz tablic informacyjnych i figurek jeży na szlaku "Traktu jeża z miasta Tkaczy-Zgierza realizowanego w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
  Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 30 TYS EURO:

 1. W dniu 07.04.2014 r. ogłoszono konkurs ofert na usługę polegającą na przygotowaniu 1 programu o długości 10-12 minut w 4 wersjach i wyemitowanie na 2 antenach telewizyjnych o charakterze lokalnym/regionalnym w ilości 3 razy. Przygotowanie 1 spotu reklamowego o długości 30 sekund w 2 wersjach i jego emisja 150 razy w 2 telewizjach o zasięgu lokalnym/regionalnym w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
  Ogłoszenie o konkursie ofert
  Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert  

 2. W dniu 04.08.2014 r. ogłoszono konkurs ofert na usługę polegającą na organizacji i koordynacji działań w ramach imprezy upamiętniającej rocznicę powstania Parku Kulturowego Miasto Tkaczy realizowanej w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
  Ogłoszenie o konkursie ofert

  W dniu 12.08.2014 r. udzielono zamówienia na usługę polegającą na organizacji i koordynacji działań w ramach imprezy upamiętniającej rocznicę powstania Parku Kulturowego Miasto Tkaczy realizowanej w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
  Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert 
 3. W dniu 11.08.2014 r. ogłoszono konkurs ofert na usługę polegającą na przygotowaniu reklamy w następujących mediach: radio, prasa i Internet. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
  Ogłoszenie o konkursie ofert
  Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
 4. W dniu 11.08.2014 r. ogłoszono konkurs ofert na usługę polegającą na druku materiałów promujących markę Tkaczy w formie broszury. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
  Ogłoszenie o konkursie ofert
  Opis przedmiotu zamówienia
  Formularz oferty - plik .pdf, plik .doc
  Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
 5. W dniu 06.10.2014 r. ogłoszono konkurs ofert na organizację i koordynację imprezy pn.: "Święto jeża w Mieście Tkaczy" w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
  Ogłoszenie o konkursie ofert
  Opis przedmotu zamówienia
  Formularz oferty - plik .pdf, plik .docx
  Szlak jeża
 6. W dniu 20.10.2014 r. ogłoszono konkurs ofert na organizację i koordynację imprezy pn.: "Święto jeża w Mieście Tkaczy" w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
  Ogłoszenie o konkursie ofert
  Opis przedmotu zamówienia
  Formularz oferty - plik .pdf, plik .docx
  Szlak jeża
  Wyjaśnienia do konkursu
 7. W dniu 06.11.2014 r. ogłoszono konkurs ofert na wykonanie gry planszowej pn: "Wędrówka jeża do miasta Zgierza" w ramach projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
  Ogłoszenie o konkursie
  Opis przedmiotu zamówienia
  Zaproszenie do udziału w konkursie
  Formularz oferty - plik .pdf, plik .docx
  Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

 


Poprzednia strona: Trakt Jeża
Następna strona: Opracowanie studium wykonalności

Print this page