cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Patient's rightsAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Patient's rights

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Biuro
01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
tel. 22 532 82 50
fax 22 532 82 30

Bezpłatna infolinia: 800 190 590
(pn.-pt. w godz. 9-21)

e-mail: sekreteriat@bpp.gov.pl
www: http://www.bpp.gov.pl/

Poznaj swoje prawa (prawa pacjenta) - szczegółowe informacje

1) Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną
2) Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia
3) Prawo pacjenta do zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z Twoim leczeniem
4) Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
5) Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych
6) Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
7) Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
8) Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
9) Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
10) Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Zobacz też: http://www.bpp.waw.pl/kontakt.html oraz KARTA PRAW PACJENTA

***

Dział Skarg i Wniosków
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

e-mail: skargi@nfz-lodz.pl
www: http://www.nfz-lodz.pl/

90-643 Łódź, ul. Żeligowskiego 32/34
tel. 42 275 41 40
tel. 42 275 41 43

fax 42 275 41 60

Zakres zadań Rzecznika Praw Pacjenta urzędującego przy NFZ od lipca 2010 r. przejmują komórki do spraw skarg i wniosków. Są one odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pacjentów związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:
- Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
- Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na podst. www.nfz-lodz.pl

***

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wnioski do Komisji można składać w Kancelarii Głównej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104. PORADNIK

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie, czy fakt, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Więcej

Na podst. www.lodz.um.gov.pl


Poprzednia strona: Hospice care, palliative
Następna strona: A health inspector

Print this page