cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Association for Oświetlania Team Architektonicznego Church of St. Farnego. Catharine in ZgierzAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Association for Oświetlania Team Architektonicznego Church of St. Farnego. Catharine in Zgierz


Adres:95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 11/13
Telefon:(0...42)  716 33 18
e-mail, www:
Prezes:

Marek Budzisz

Informacje:

Powstało w 1997 r. Celem Stowarzyszenia jest przygotowanie i przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego związanego z wykonaniem instalacji oświetlenia zespołu architektonicznego kościoła farnego św. Katarzyny w Zgierzu oraz zapewnienie bieżącej eksploatacji instalacji iluminacji kościoła.

Wymienione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

  • pełnienie funkcji obowiązków inwestora w procesie inwestycyjnym,

  • organizacyjne i finansowe zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji instalacji oświetleniowej,

  • organizowanie zebrań otwartych i zebrań dyskusyjnych,

  • organizowanie odczytów,

  • organizowanie imprez kulturalnych,

  • przygotowanie publikacji, periodyków, komunikatów, okolicznościowych opracowań i broszur oraz ich wydawanie,

  • pozyskiwanie środków finansowych, w tym organizowanie publicznych zbiórek pieniędzy,

  • współpracę z innymi organizacjami społecznymi, działającymi zgodnie z obowiązującym prawem.

Zostało zlikwidowane 20.02.2004 r.Poprzednia strona: Sailing Fans Association "Jacht Klub Boruta"
Następna strona: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Muzycznego Dzieci i Młodzieży "Piano"

Print this page