cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Stowarzyszenie Zgierskich Inicjatyw Społecznych "ISKRA"Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Stowarzyszenie Zgierskich Inicjatyw Społecznych "ISKRA"

95-100 Zgierz, ul. Łąkowa 20/21

tel. 504 354 004

KRS 0000300725
REGON: 100492477
NIP: 732-21-02-939

Zarząd:
Wioletta Magin - Prezes
Mariusz Miśkiewicz - Zastępca Prezesa

Celami Stowarzyszenia są:
1. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego i sportowego społeczności lokalnej,
2. Promowanie Gminy Miasto Zgierz i jej mieszkańców,
3. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży,
4. Ochrona środowiska, promocja zdrowego, ekologicznego stylu życia,
5. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży,
6. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
7. Wspieranie udziału młodzieży w życiu publicznym,,
8. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
9. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
10. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,
11. Budowanie świadomości obywatelskiej,
12. Promocja i organizacja wolontariatu,
13. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym,
14. Rozwój i promocja turystyki w regionie zgierskim,
15. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy,
16. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy,
17. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Więcej o stowarzyszeniu - bazy.ngo.pl, ezg.info.pl


Poprzednia strona: Textile Association of Polish Branch Zgierzu
Następna strona: The Board Circle of the Polish Association Diabetyków in Zgierz

Print this page