cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Stowarzyszenie na Rzecz Oświetlania Zespołu Architektonicznego Kościoła Farnego św. Katarzyny w ZgierzuProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Stowarzyszenie na Rzecz Oświetlania Zespołu Architektonicznego Kościoła Farnego św. Katarzyny w Zgierzu


95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 11/13

tel. 042 716 33 18

Prezes: Marek Budzisz

Powstało w 1997 r. Celem Stowarzyszenia jest przygotowanie i przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego związanego z wykonaniem instalacji oświetlenia zespołu architektonicznego kościoła farnego św. Katarzyny w Zgierzu oraz zapewnienie bieżącej eksploatacji instalacji iluminacji kościoła.

Wymienione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

pełnienie funkcji obowiązków inwestora w procesie inwestycyjnym,

organizacyjne i finansowe zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji instalacji oświetleniowej,

organizowanie zebrań otwartych i zebrań dyskusyjnych,

organizowanie odczytów,

organizowanie imprez kulturalnych,

przygotowanie publikacji, periodyków, komunikatów, okolicznościowych opracowań i broszur oraz ich wydawanie,

pozyskiwanie środków finansowych, w tym organizowanie publicznych zbiórek pieniędzy,

współpracę z innymi organizacjami społecznymi, działającymi zgodnie z obowiązującym prawem.

 Zostało zlikwidowane 20.02.2004 r.


Poprzednia strona: Stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa "Jacht Klub Boruta"
Następna strona: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Muzycznego Dzieci i Młodzieży "Piano"

Print this page