cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Association of CitizensAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Association of Citizens


95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 40A

tel. 42 716 33 24

www: www.so.org.pl

Zarząd:

Andrzej Łaszczewski - Prezes
Kazimierz Kubiak - Wiceprezes
Andrzej Zając - Sekretarz
Mirosław Kolenda - Skarbnik
Jadwiga Fuss - Członek Zarządu
Anna Gabara - Członek Zarządu
Dominik Rachwalski - Członek Zarządu

PRO PUBLICO BONO (dla dobra wspólnego). Stowarzyszenie powstało w 2003 r.

Wydawca "Gazety bez cenzury" (pismo bezpłatne).

Misja:

Kreowanie szerokiego ruchu społecznego, postaw demokratycznych oraz budowa trwałych fundamentów obywatelskiej, społecznej świadomości Polaków.

Główna forma działań:

- Działania na rzecz upowszechnienia kultury Polskiej, kultury regionu, sportu.
- Organizowanie debat, seminariów, konferencji.
- Współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi, doradztwo, konsultacje.
- Prowadzenie działalności wydawniczej.


Poprzednia strona: Association for the Development of Swimming
Następna strona: Association "Eagle"

Print this page