cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Association "Eagle"Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Association "Eagle"


Adres: 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 23/37
Telefon:
e-mail, www: su.orzel@skrzynka.pl     www.osu.orzel.wizytowka.pl
Prezes Zarządu:
V-ce Prezes Zarządu:
Karol Maśliński
Wacław Walczak
Informacje: Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe "Orzeł" działa na mocy ustawy z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z póź. zm.) oraz własnego statutu.

Cel działania:
Podejmowanie działań zmierzających do zrealizowania programu powszechnego uwłaszczenia w Polsce. Cel realizowany poprzez formację moralną i intelektualną członków, informowanie oraz edukację społeczną i ekonomiczną obywateli, przeciwdziałanie zawłaszczaniu majątku państwowego i gminnego, wspieranie działań zmierzających do uchwalenia ustaw uwłaszczeniowych i tworzenie lokalnego rynku kapitałowego.

Zasady działania:
Integracja w duchu miłości do Boga i Ojczyzny. Brak barier przynależności do partii politycznych. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym regionu, dopingowanie sfer rządzących, pobudzanie grup społecznych, organizacji, samorządowców. Organizowanie spotkań z ekspertami wykładów zwłaszcza na tematy społeczne i gospodarcze. Stwarzanie zaplecza społecznego, politycznego i edukacyjnego dla koncentracji kapitału i inwestowania go w społeczności powiatowej.

Motto Stowarzyszenia: 
„Właścicielem majątku między Bugiem a Odrą jest słowiański naród polski. Naród ten, to wielka wspaniała rodzina, która jak dobry gospodarz winna swój majątek pilnować i pomnażać. Tylko zły gospodarz własny majątek marnotrawi i oddaje innemu!".Poprzednia strona: Association of Citizens
Następna strona: Aid Association for Children with Chorobami Alergicznymi and Zaburzeniami Statement "Green Balonik"

Print this page