cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Stowarzyszenie "Orzeł"Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Stowarzyszenie "Orzeł"


95-100 Zgierz, ul. Witkacego 23/37

e-mail: su.orzel@skrzynka.pl
www: www.osu.orzel.wizytowka.pl

Prezes zarządu: Karol Maśliński
V-ce Prezes Zarządu: Wacław Walczak

Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe "Orzeł" działa na mocy ustawy z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z póź. zm.) oraz własnego statutu.

Cel działania:

Podejmowanie działań zmierzających do zrealizowania programu powszechnego uwłaszczenia w Polsce. Cel realizowany poprzez formację moralną i intelektualną członków, informowanie oraz edukację społeczną i ekonomiczną obywateli, przeciwdziałanie zawłaszczaniu majątku państwowego i gminnego, wspieranie działań zmierzających do uchwalenia ustaw uwłaszczeniowych i tworzenie lokalnego rynku kapitałowego.

Zasady działania:

Integracja w duchu miłości do Boga i Ojczyzny. Brak barier przynależności do partii politycznych. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym regionu, dopingowanie sfer rządzących, pobudzanie grup społecznych, organizacji, samorządowców. Organizowanie spotkań z ekspertami wykładów zwłaszcza na tematy społeczne i gospodarcze. Stwarzanie zaplecza społecznego, politycznego i edukacyjnego dla koncentracji kapitału i inwestowania go w społeczności powiatowej.

Motto Stowarzyszenia:

„Właścicielem majątku między Bugiem a Odrą jest słowiański naród polski. Naród ten, to wielka wspaniała rodzina, która jak dobry gospodarz winna swój majątek pilnować i pomnażać. Tylko zły gospodarz własny majątek marnotrawi i oddaje innemu!".


Poprzednia strona: Stowarzyszenie Obywatelskie
Następna strona: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności "Zielony Balonik"

Print this page