cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Aid Association for Children with Chorobami Alergicznymi and Zaburzeniami Statement "Green Balonik"Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Aid Association for Children with Chorobami Alergicznymi and Zaburzeniami Statement "Green Balonik"


Adres: 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35 (szpital wojewódzki)
tel./fax: (0...42)  716 49 82
e-mail, www:
Prezes:

Wiceprezes:
Sekretarz:
Skarbnik:

dr Iwona Stelmach
(Ordynator Oddziału Interny Dziecięcej i Alergologu WSS w Zgierzu)
dr Teresa Ruszczyk-Bilecka
dr Monika Bobrowska
dr Joanna Jerzyńska

Informacje:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności "Zielony Balonik" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu wspieranie chorych dzieci w dążeniu do prawidłowego leczenia, propagowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie alergologii, immunologii i pediatrii oraz upowszechnianie wiedzy z tego zakresu. Stowarzyszenie współdziała z Akademią Medyczną oraz odpowiednimi organami administracji rządowej.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pracowników Oddziału Interny Dziecięcej l Alergologii WSS w Zgierzu. Członkami założycielami są lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracyjni ww. oddziału.

Członkami Zarządu są:

 • dr Agnieszka Brzozowska,

 • Janina Kowalczyk

 • Katarzyna Trojak.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. organizowanie zjazdów, konferencji l zebrań naukowych,

 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

 3. współpracę z osobami l Instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie alergologii, immunologii, pediatrii,

 4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

 5. pomoc chorym dzieciom w realizacji zaleceń medycznych w procesie terapeutycznym,

 6. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,

 7. prowadzenie działalności integrujących członków Stowarzyszenia przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

 8. zbieranie składek wśród członków Stowarzyszenia.Poprzednia strona: Association "Eagle"
Następna strona: Association of Retired Przedemerytów "Help"

Print this page