cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności "Zielony Balonik"Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności "Zielony Balonik"


95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35 (szpital wojewódzki)

tel. 042 716 49 82

Prezes: dr Iwona Stelmach (Ordynator Oddziału Interny Dziecięcej i Alergologu WSS w Zgierzu)
Wiceprezes: dr Teresa Ruszczyk-Bilecka
Sekretarz: Monika Bobrowska
Skarbnik: Joanna Jerzyńska

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności "Zielony Balonik" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu wspieranie chorych dzieci w dążeniu do prawidłowego leczenia, propagowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie alergologii, immunologii i pediatrii oraz upowszechnianie wiedzy z tego zakresu. Stowarzyszenie współdziała z Akademią Medyczną oraz odpowiednimi organami administracji rządowej.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pracowników Oddziału Interny Dziecięcej l Alergologii WSS w Zgierzu. Członkami założycielami są lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracyjni ww. oddziału.

Członkami Zarządu są:

dr Agnieszka Brzozowska,
Janina Kowalczyk,
Katarzyna Trojak.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1. organizowanie zjazdów, konferencji l zebrań naukowych,

2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

3. współpracę z osobami l Instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie alergologii, immunologii, pediatrii,

4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

5. pomoc chorym dzieciom w realizacji zaleceń medycznych w procesie terapeutycznym,

6. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,

7. prowadzenie działalności integrujących członków Stowarzyszenia przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

8. zbieranie składek wśród członków Stowarzyszenia.


Poprzednia strona: Stowarzyszenie "Orzeł"
Następna strona: Stowarzyszenie Przedemerytów i Emerytów "Pomoc"

Print this page