cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Stowarzyszenie TkalniaAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Stowarzyszenie Tkalnia

95-100 Zgierz, ul. Ks. Rembowskiego 36/40

http://wielokulturowy.home.pl/tkalnia/

KRS: 0000310372

Stowarzyszenie Tkalnia zostało formalnie zarejestrowane w roku 2008 - wtedy pod nazwą "Stowarzyszenia Wielokulturowy Zgierz".

Powstało wokół inicjatywy Festiwalu Wielokulturowy Zgierz - wydarzenia mającego na celu promocję i ochronę wielokulturowego, wielowyznaniowego dziedzictwa miastas Zgierza. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2006 roku, ostatnia dotychczas w 2008.

Do zmiany nazwy doszło wraz z przybyciem do Stowarzyszenia nowych osób, zmiany składu Zarządu oraz rozwoju ilości i rodzaju podejmowanych działań.

"Tkalnia" to nazwa, która jest z nami od 2013 roku. Nawiązuje ona zarówno do tkackiej i wczesnoprzemysłowej historii Zgierza i regionu, jak i do metafory "tkania" - jako twórczego procesu w którym łączy się różnokolorowe wątki w celu uzyskania pięknej tkaniny.

Zobacz też: Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz


Poprzednia strona: Satellite Television Association "Dubois"
Następna strona: Users Association Działek "Wiarus"

Print this page