cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - In the shadow of zgierskiej Fary (issues 2)Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

In the shadow of zgierskiej Fary (issues 2)

Autorzy: Maciej Wierzbowski, Adam Zamojski
Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Oświetlenia Zespołu Architektonicznego Kościoła Farnego św. Katarzyny w Zgierzu (Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 11-13)
Druk: Drukarnia Offsetowa "WIST" (Zgierz, ul. Kościuszki 14)
Miejsce i rok wydania: Zgierz 2001
ISBN 83-911111-0-5 (całość)
ISBN 83-911111-1-1 (zeszyt 2)

--------------------------------------------------

Od autorów

Jesteśmy mile zaskoczeni żywym odbiorem napisanego przez nas przed dwoma laty pierwszego zeszytu szkiców "W cieniu zgierskiej Fary". Dziękujemy Państwu za życzliwe przyjęcie naszej pracy. Wielokrotnie spotykaliśmy się z zapytaniami o kolejny zbiór szkiców. Dziś oddajemy do rąk Naszych Czytelników tak oczekiwany przez wielu zeszyt 2. Rozpoczynamy go od okresu, gdy proboszczem zgierskim był ks. Józef Goldtmann (ok. 1809 r.), kończymy zaś ze śmiercią ks. proboszcza Antoniego Gabryelskiego (1896 r.).

Zeszyt 2 obejmuje wydarzenia zaistniałe w XIX wieku, ale musieliśmy niekiedy sięgać do ich osiemnastowiecznych początków, czy też pierwszych lat wieku XX, aby opis dziejów kościoła św. Katarzyny stał się bardziej zrozumiały. Trudno jest zamknąć się w ścisłych ramach czasowych, gdyż bieg życia społecznego rzadko kiedy można opisać w taki sposób. Tylko rewolucje próbują wskazać dokładne daty, od których wszystko miałoby rozpocząć się od nowa. Postrzeganie świata w takich kategoriach jest nam obce. Mamy świadomość ciągłości Kościoła od początku jego powołania przez Jezusa Chrystusa, a nasza umiłowana zgierska świątynia jest cząstką Kościoła Bożego nierozłącznie z nim związaną. W taki też sposób staraliśmy się pokazać jej dzieje.

Na końcu zeszytu zamieściliśmy trzy aneksy oraz - po raz pierwszy - kilka wybranych fotografii kościoła.

Pragniemy w tym miejscu podziękować także Wydawcy obydwu zeszytów za zaufanie, iż nasza praca warta jest upowszechnienia oraz Panu Antoniemu Wierzbowskiemu za trud ich druku.

Maciej Wierzbowski
Adam Zamojski

SPIS TREŚCI

Od autorów
..... 5

1. Ksiądz Józef Goldtmann - budowniczy nowej świątyni ..... 7
2. ... i działacz gospodarczy ..... 13
3. Grunty, majątki i legaty parafialne w 1836 r. ..... 19
4. Zgierska parafia na tle uwarunkowań działalności Kościoła w pierwszych dziesiątkach XIX w. (cz. I) ..... 23
5. Zgierska parafia na tle uwarunkowań działalności Kościoła w pierwszych dziesiątkach XIX w. (cz. II) ..... 33
6. Życie parafialne w pierwszych dziesiątkach lat XIX w. ..... 41
7. Pomiędzy powstaniem listopadowym a styczniowym ..... 47
8. W kręgu powstania styczniowego ..... 57
9. W czasie represji popowstaniowych (cz. I - do 1880 r.) ..... 63
10. W czasie represji popowstaniowych (cz. II - lata 1880 - 1896) ..... 77
11. Inne wyznania w Zgierzu ..... 83
12. Szkolnictwo katolickie w XIX stuleciu ..... 91

Aneksy
Aneks 1 ..... 97
Aneks 2 ..... 99
Aneks 3 ..... 107

Opis fotografii ..... 112

Książka dostępna w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu


Poprzednia strona: In the shadow of zgierskiej Fary (issues 1)
Następna strona: In harcerskim circle

Print this page