cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Projekt "Zagraj w miasto - przez wiedzę do zmian"Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Projekt "Zagraj w miasto - przez wiedzę do zmian"

Projekt "Zagraj w miasto - przez wiedzę do zmian" powstał w odpowiedzi na małe zaangażowanie zgierzanek i zgierzan w procesy podejmowania decyzji o mieście, sprzyjające izolacji władzy, rządzeniu miastem w oderwaniu od potrzeb mieszkanek i mieszkańców. Niski poziom partycypacji często wynika z niewiedzy, nieznajomości zasad funkcjonowania administracji publicznej, co onieśmiela w zetknięciu z władzą.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz.

Więcej informacji na stronie projektu: zagrajwmiasto.pl

Projekt "Zagraj w miasto - przez wiedzę do zmian" finansowany z środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO.


Poprzednia strona: Projekt "Odbijamy miasto - gazeta Zgrzyt i ruch obywatelski w Zgierzu"
Następna strona: Projekt "Wolne muzeum sztuk ulicznych"

Print this page