cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - LasyAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Lasy

Wielki problem miałem pod jaką literą opisywać lasy. Doszedłem jednak do wniosku, że najważniejsza jest litera "J". I teraz będzie o lasach zgierskich.

Mamy ich mało. Na 4232 hektary powierzchni Zgierza 701 to lasy miejskie. Mniej więcej 16,5%. Jest to niewiele w porównaniu choćby ze średnią krajową obliczaną na niecałe 30%. Podejrzewam jednak, że w stosunku do innych miast to nie jest najgorzej.

Mamy trzy dość duże kompleksy leśne. Las Krogulec - gdy nie było jeszcze torów, była to odnoga lasów lućmierskich. Tak też czasami, choć już rzadko, nazywają ten kompleks starzy zgierzanie.

"Las pod Dąbrówkami" to kompleks wzdłuż północnej granicy miasta po obu stronach ulicy Piątkowskiej. Teraz coraz bardziej wchodzi w użycie określenie "Las Malinka", od nazwy ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego (o tej nazwie później).

"Las Chełmy" i "Las Okręglik" oddzielają nas od Łodzi. Ciekawostką może być fakt, ze na niektórych planach miasta Zgierza, lasy te zamieniono nazwami. A oto przykłady: bez daty wydania - "Explo" Kraków) jeszcze z pisownią Okreglik: wydawnictwo Toplan z Bydgoszczy ISBN 83-91-6633-1-0 Lasu Chełmy w ogóle nie zaznaczyło natomiast las Okręglik opisany jest jako "Las Chełmny"; wydawnictwo Eureka z Bydgoszczy też odwrotnie. I takich planów jest już chyba kilkanaście. Faktem jest, ze ostatnio spotkałem plan (wydawnictwo map1) z poprawnie zaznaczonymi lasami. Wydawnictwo jest łódzkie i chyba lepiej wiedzą.

Jednak to nie koniec z lasami. Leśnicy dawniej używali określenia "uroczysko". Nie wiem jak jest dziś i chętnie usłyszę (lub przeczytam) ich uwagi.

Ze starych planów wynotowałem kilka takich nazw. "Suchy Las" - było to określenie części Lasu Krogulec oddzielonej przez tor kolejowy. Uroczysko "Gać" albo "Miroszew" to wspomniany już kawałek "Lasu Okręglik" wzdłuż obecnej ulicy Miroszewskiej, zajęty i wycięty przez "Borutę". Cud od Boga, że jedna z najstarszych nazw terenowych w naszym rejonie zachowała się w nazwie ulicy.

Na starym planie zamiast określenia "Las Okręglik" figuruje określenie "Uroczysko Okręglik". A na innym planie nie ma "Lasu Okręglik", a jest "Uroczysko Ozimka" (lub "Ozimek").

Las Chełmy był zawsze, choć jego część wycięto pod dawną wieś Chełmy. Na planie Zgierza z 1920 roku figuruje nazwa "Hełmy" [!] choć obok jest napis "do wsi Chełmy".

W tymże lesie, tam gdzie dziś ulice: Grzybowa, Poziomkowa, Grabowa i Brzozowa figuruje nazwa "uroczysko Łaziska". Może ma to jakiś związek z wspomnianym leśnictwem Łaznowskim?

Nazwa Łaziska występuje już w 1811 r. kiedy to jeden z mieszczan posiadał "Gruntu kawałki nazwane Łaziska". Trudno stwierdzić czy to ten sam rejon, ale nazwa identyczna.

Dzisiejszy Las pod Dąbrówkami to na dawnych planach "Uroczysko Dąbrówka" lub "Parowy". Tam gdzie dzisiejsza Malinka była "osada młynarska "Rataje"".

I to na tyle podstawowych informacji o "Lasach Miejskich Miasta Zgierza", jak informują tabliczki na ich skraju.

Maciej Wierzbowski

Na podst. "ITZ" Nr 31 (04-10.08.2009 r.)

--------------------------------------------------

Zobacz też: Lasy


Poprzednia strona: Krzemień
Następna strona: Linda

Print this page