cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury FizycznejProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 19

tel./fax 42 716 21 77

e-mail: michaljanik@poczta.fm
www: www.ztkkf.pl

Prezes - Stanisław Giernalczyk (tel. 603 127 058)

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych

W styczniu 2000 roku grupa działaczy sportowych wyszła z inicjatywą powołania Zgierskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Grupa inicjatywna opracowała Statut, który był podstawą do zarejestrowania Towarzystwa w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Towarzystwo zostało zarejestrowane 23 marca 2000 roku. Zjazd ZTKKF odbył się 18 lipca 2000 roku. Zjazd przyjął program działania ZTKKF na lata 2000 - 2004. Zjazd wybrał Zarząd, z którego dokonano wyboru prezydium.

16 czerwca 2004 r. odbył się II Zjazd Delegatów Zgierskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Zjazd dokonał podsumowania działań w okresie kadencji 2000-2004 oraz nakreślił zadania na lata 2004-2008.

W sprawozdaniu Prezesa oraz w dyskusji podkreślono wysiłek włożony przez działaczy w sprawy organizacyjne reaktywowanego Towarzystwa oraz w zorganizowaniu wielu imprez dla społeczeństwa naszego miasta. Nie udało się zorganizować, mimo czynionych starań, żadnego ogniska zakładowego lub terenowego.

Zadania w obecnej kadencji:
- dążenie do utworzenia ognisk w osiedlach,
- zacieśnianie współpracy z organami samorządowymi,
- współpraca z organizacjami ludzi niepełnosprawnych,
- angażowanie do udziału w imprezach całych rodzin.

ZTKKF będzie kontynuować uchwalone na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów TKKF "Kierunki programowe na lata 2003 - 2006":
- Sportowy turniej miast i gmin,
- Bieg po Zdrowie,
- Promocja Sportu "Złotej Jesieni",
- Sportowa integracja osób niepełnosprawnych.

Za wszechstronną pomoc udzielaną ZTKKF w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla społeczeństwa miasta Zgierza w latach 2000 - 2004 specjalnymi podziękowaniami wyróżniono:
- Redakcję Zgierskiego Tygodnika Ilustrowanego,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Firmę Komputerową "SKOMUR",
- STVK "Centrum".

Z okazji 25-lecia Ogniska TKKF "Atlas" w Zgierzu Honorowe Złote Odznaki TKKF otrzymali:
1. Plichta Andrzej
2. Grzegorek Stefan
3. Krzaczek Tadeusz

Honorowe Srebrne Odznaki TKKF otrzymali:
1. Dyjaczyński Witold
2. Jaczyński Jarosław

Zebrani, minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych działaczy ZTKKF: Zbigniewa Kaźmierczaka i Jana Kupisa.

Prezes ZTKKF
mgr St. Giernalczyk


Poprzednia strona: Zgierskie Towarzystwo Atletyczne
Następna strona: Związki

Print this page