cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zgiersko-Łęczyckie WOPRProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Zgiersko-Łęczyckie WOPR

95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a (basen "Wodnik") (Adres korespondencyjny) 

W sprawach pilnych kontakt z prezesem - tel. 42 277 10 96 (wieczorem), 603 224 715

e-mail: ochota@bitserwis.pl
www: www.woprozorkow.pl

Prezydium Zarządu:
Stanisław Ochota - Prezes
Jerzy Sokół - Wiceprezes
Jerzy Dżereń - Wiceprezes

Biuro WOPR (Ozorków, ul. Lotnicza 1a - basen "Wodnik") czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16-18.

Zgiersko-Łęczycki WOPR samodzielnie prowadzi kursy ratownicze na stopień młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR, kursy motorowodne na stopień sternika motorowodnego oraz kursy instruktorskie nadające uprawnienia instruktora rekreacji ze specjalnością pływanie. Kursy żeglarskie, nurkowe, sędziowskie i medyczne prowadzone są przez podmioty zewnętrzne mające odpowiednie uprawnienia.

Historia:

09.03.2001 r. powołano do życia Zgierskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które na swym I Zjeździe w dn. 26.04.2002 r. przekształciło się w Zgiersko-Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Ozorkowie obejmujące swym zasięgiem powiaty zgierski i łęczycki. (...)

Zgiersko-Łęczyckie WOPR jest kontynuatorem działalności struktur miejskich WOPR w Zgierzu podległych pod rozwiązany w 2001 zarząd wojewódzki dawnego tzw. małego województwa łódzkiego (instr. Józef Jurek "Zawór", a następnie Jerzy Sokół), drużyny WOPR Hufca ZHP w Ozorkowie podległej pod WOPR płocki (instr. Sławomir Matusiak) oraz grupy ratowników łęczyckich z instr. Wacławem Miksą. (...)

Zgiersko-Łęczyckie WOPR kładzie duży nacisk na działalność sportową organizując powiatowe zawody pływackie sztafet dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, a także kontynuuje od 2003 r. organizację (wspólnie z MOSiR Zgierz i Zgierskim TKKF) masowych indywidualnych zawodów pływackich pod nazwą "Memoriał Zawora".

Ratownicy Zgiersko-Łęczyckiego WOPR startują w licznych zawodach ratowniczych (sekcja ratownictwa sportowego) oraz w zawodach pływackich (sekcja "masters").

(...) oprócz szkoleń ratowniczych i motorowodnych organizuje min. szkolenia sędziowskie (przy współpracy Łódzkiego Okręgowego Związku Pływackiego), szkolenia medyczne BLS/AED wraz z uzyskaniem uprawnień instruktorskich (przy współpracy Polskiej Rady Resuscytacji) oraz szkolenia w ramach weryfikacji o różnej tematyce.


Poprzednia strona: Zgierskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
Następna strona: Towarzystwa

Print this page