cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zgierz. Historical SketchAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Zgierz. Historical Sketch

Część 1 "Zgierz rolniczo-rzemieślniczy"

Autor: Bronisław Wachnik
Wydawnictwo Księgarni A. Lacha
Miejsce i rok wydania: Zgierz, 1933

--------------------------------------------------

Przedmowa

Opracowanie niniejsze spowodowane zostało przedewszystkiem chęcią przyjścia z pomocą nauczycielstwu, na które władze szkolne nakładają obowiązek zapoznania młodzieży z jej miejscowością.

Wydane w roku bieżącym programy nauki jeszcze wyraźniej podkreślają ten czynnik lokalny i regjonalny w historji i innych przedmiotach. Stąd też rodzi się potrzeba dokładniejszego poznania swego środowiska zarówno pod względem historycznym, jak i topograficzno-przyrodniczym. Niezależnie od tego znajomość ośrodka swej pracy oraz przeszłości miejsca, w którem urodziliśmy się i żyjemy, powinna być ambicją każdego człowieka. Tymczasem lwia część miejscowości nie posiada literalnie żadnych opracowań syntetycznych. Te właśnie względy przyczyniły się do powstania niniejszego szkicu. Narazie ukazuje się pierwsza jego część, w ciągu zaś roku wyjdzie następna, omawiająca dzieje "Zgierza przemysłowego".

Bronisław Wachnik
Zgierz, w listopadzie 1933 roku

Treść

Przedmowa ..... 3
Wstęp ..... 5

I. Zabytki przedhistoryczne ..... 7
II. Zgierz w okresie budowy Państwa Polskiego ..... 9
III. Wiadomości z doby dzielnicowego podz. Polski ..... 11
IV. Nadanie wójtostwa ..... 15
V. Sprawy sądowe zgierzan w XIV wieku ..... 19
VI. Przywilej Wł. Jagiełły i późniejsze nadania ..... 24
VII. Zgierz w wieku XVI ..... 30
VIII. Upadek i stopniowy wzrost miasta ..... 34
IX. Najbliższy regjon ..... 41

Bibljografja ..... 47

Pozycja dostępna w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu


Poprzednia strona: Zgierz - Study determinants and Regional Planning Guidelines
Następna strona: "Zgierz. Z Dziejów Miasta w XX wieku (do 1939 roku)"

Print this page