cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Miejsko-Powiatowa Public Library (reading about Zgierzu)Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Miejsko-Powiatowa Public Library (reading about Zgierzu)

 • Bejm B. Od "Kedywu" do baonu "Zośka"
 • Bejm B. Powstańcy warszawscy z kręgu zgierskiego
 • Cezak J. St. Organizacja szkolnictwa polskiego
 • Cyrek M., Cyrek K. Zgierz. Z pradziejów miasta i okolic
 • Egzekucja 100 Polaków 20 marca 1942 r. w Zgierzu
 • Gawiński B. Studia nad dziejami manufaktury i fabryki Wilhelma Fryderyka Zacherta w Zgierzu (1825-1885)
 • Jan Pietrusiński i towarzysze.
 • Kosztowności. Grafika i wyroby z cyny.
 • Materiały z sesji popularnonaukowej z okazji 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości. 11 listopada 1998 (TPZ).
 • Materiały z sesji zorganizowanej przez TPZ w dniu 01.09.1999 roku.
 • Miasto Zgierz w 35-leciu Polski Ludowej.
 • Młynarczyk K. Wojanowa i gromada.
 • Musierowicz Arkadiusz. Biogram
 • Nasza szkoła. 50-lecie Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej w Zgierzu 1919-1969
 • Oczyszczalnia ścieków w Zgierzu
 • Pawiński Adolf. Biogram.
 • Pieruń M. Rozwój kształcenia muzycznego w Zgierzu.
 • Pietrusiński. Jan. Biogram.
 • 50 lat KS BORUTA. Zgierz 1933-1988.
 • Planowanie i programowanie rozwoju
 • Popławska J., Popławski Cz. Zgierz i okolice
 • Przesmycki K. Ludność powiatu zgierskiego na podstawie spisów pruskich z lat 1797/1798 i 1800/1801.
 • Przygucki T. Sto lat koloru.
 • Raport prezesa Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej o stanie przemysłu włókienniczego w roku 1828.
 • Reforma systemu ubezpieczeń społecznych.
 • Regionalia. Fotokopie dokumentów.
 • Rocznik statystyczny miasta Zgierza 1971.
 • 70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu. Rys historyczny.
 • Statut Miasta Zgierza
 • Sujczyński T. Początek szkolnictwa w Zgierzu.
 • Sujczyński T. Szkolnictwo elementarne.
 • Sujczyński T. Szkoły rzemieślniczo-niedzielne w Zgierzu w latach 1839-1914.
 • Szczawin. Z dziejów wsi i oświaty.
 • Światowy Związek Żołnierzy AK. Gdański Przekaz, nr 7, 8, 9/93.
 • Wachnik St. Zgierz - szkic historyczny.
 • Waczywoda W. Litografia barwna.
 • Wierzbowski M., Zamojski A. W cieniu zgierskiej fary.
 • XXX lat działalności TPZ (1966-1996).
 • Z dziejów Zgierza. Przegląd ważniejszych wydarzeń z historii miasta
 • Zakład utylizacji odpadów komunalnych w technologu pryzm energetycznych dla miasta Zgierza.
 • Zeltor S.A. Rys historyczny.
 • Zgierski Pułk Radiotechniczny. Rys historyczny.
 • Zgierz '97 w liczbach. Statystyczny obraz społeczeństwa i gospodarki Zgierza w roku 1997.
 • Zgierz 1977. Raport o stanie miasta
 • Zgierz 1978. Rys historyczny miasta Zgierz.
 • Zgierz 1998-2015. Strategia rozwoju miasta Zgierza
 • Zgierz stolicą sukiennictwa w okresie Królestwa Polskiego
 • Zgierz. Dzieje miasta do roku 1988.
 • Zgierz. Humanizacja osiedla mieszkaniowego.
 • Zgierz. Plan miasta (1999).
 • Zgierz. Plan miasta.
 • Zgierz. Program rewaloryzacji ulicy Długiej.
 • Zgierz. Program rewitalizacji doliny rzeki Bzury.
 • Zgierz. Zgierzanie. Styczeń 1978.
 • Zgierz. Źródła do dziejów miasta w XIX i XX w., oprac. M. Bandurka

Poprzednia strona: Zgierz - sources for the history of the city in the nineteenth and twentieth century
Następna strona: Museum of the City of Zgierz (literature and the District of Zgierzu)

Print this page