cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - ZwiązkiProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Związki

Związek jest zrzeszeniem, organizacją, zespołem osób fizycznych lub prawnych, zorganizowanych w celu realizacji wspólnych zamierzeń. Wiele grup zawodowych oraz osób o wspólnych zainteresowaniach i tym samym hobby, połączyło się w organizacje, działającą na terenie miasta Zgierza. Po drugiej wojnie światowej powstało kilka związków kombatantów, więźniów, żołnierzy, inwalidów, których połączyły wspólne wspomnienia i przeżycia. Emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne utworzyły organizację broniącą ich interesów oraz umożliwiająca aktywność społeczną.


Poprzednia strona: Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Następna strona: Kombatancki Związek Dzieci Wojny

Print this page