cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - LindaAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Linda

Linda. Większość z nas nazwę tego cieku łączy z Grotnikami, ale początki znajdują się w Lesie Krogulec, prawie na wysokości Osiedla 650-lecia. Oczywiście czynne są okresowo i w czasie większych okresów suszy mogą nie egzystować, ale są.

Drzewiej trochę inaczej bywało. Oto opis nieocenionego księdza Żaboklickiego z 1784 r.: "Strumień Wzdęte zwany. Jadąc z Zegrza do Jedlicza między zachodem i północą, zaraz na początku boru z lewej ręki poczyna się w parowach, płynie borem na północ ćwierć mili dobre, przez drogę, czyniąc bródek niewielki, który lecie wysycha, zimie zaś wylewy lodowe czyni, potem nachyla się ku zachodowi w bór gęsty, w którym niedaleko bród, ku wspomnianego, łączy się z drugim strumieniem, zwanym Linda, który w tej gęstwinie ma swój początek od północka". Komentarz wydawcy - te rzeczki dziś noszą jedną nazwę "Linda".

Była więc jeszcze jedna nazwa. Wzdęte lub czasami pisana Wsięte. A ponieważ ta część chyba w lesie kroguleckim istnieje kilka słów więcej: "... początek strumienia, Wzdęte zwanego, gęstym różnego drzewa lasem ukryte, na prawej góry niewielkie, na których sosny rzadkie dorosłe; tym drogą suchą, lecz korzenną i krzywą, dojeżdża się młodą dębiną z lewej ręki od Wzdętego stojącą do brodku wspomnianego strumienia, przezeń i przez wąską knieję, Linda zwaną, gęstą, przejechawszy ćwierć mili wielkie, wyjeżdża się kawałkiem błotnisto - głębokiej drogi na drugą połowę boru rzadkiego sosnowego i zaroślin niskich dębowych, jedną drogą suchą, ale korzenną i krzywą aż do samego pola mając z daleka gołoborze po prawej knieję Lindę, po lewej drugą także knieję bez nazwiska, która wokół szyjami łączy się kniejami jedlickimi, zgierskimi czyli Puszcza zwanymi”.

Okazuje się, że Linda to także określenie części lasu. Co było pierwsze? Przy okazji mamy jeszcze jedną nazwę - Puszcza.

I na koniec jeszcze jedna uwaga. Co jakiś czas w lokalnej bardzo prasie (gminy Zgierz), a ostatnio w poważnym wydawnictwie dotyczącym przeszłości Ozorkowa, pojawiają się informacje, że nazwę Linda wprowadzili niemieccy osadnicy w Grotnikach, w początkach XIX w. Po pierwsze to nazwa Grotniki powstała dopiero w wieku XX. Po drugie nazwa Linda jest bardzo stara. Co najmniej z XVIII wieku. Prawdopodobnie myląca jest zbieżność z niemieckim słowem "linden" oznaczającym lipę. Powiem więcej jeden ze "znawców" używał nawet na rzeczkę określenia Lipina. Chciałbym podkreślić - rzeczka w Grotnikach biorąca początek w zgierskim lesie to LINDA.

Drodzy Czytelnicy. Ażeby dogłębnie Lindę rozpracować należy podać, że w przeszłości na jej określenie używano następujących nazw: Linda, Lidzianka, Rudzianka, Duraj i Dunaj. Jeden z językoznawców nazwy Lidzianka i i Rudzianka łączy z imionami Libida i Lubicza.

Maciej Wierzbowski

Na podst. "ITZ" Nr 34 (25.-31.08.2009 r.)


Poprzednia strona: Lasy
Następna strona: Malina i Malinka

Print this page