cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Materiały promocyjneProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Materiały promocyjne

Wydział Promocji, Kultury i Sportu uprzejmie informuje, iż gadżety promocyjne opracowane zostały przede wszystkim na potrzeby związane z działalnością Kancelarii Prezydenta (organizacja przedsięwzięć i imprez o charakterze promocyjnym), a także na potrzeby innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zgierza i miejskich jednostek organizacyjnych.

Z wnioskiem o udostępnienie gadżetów  (w przypadku organizacji wydarzeń mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Zgierza) mogą występować również:

 • podmioty współorganizujące przedsięwzięcia przy udziale Gminy Miasto Zgierz,
 • podmioty organizujące przedsięwzięcia przy wsparciu Prezydenta Miasta Zgierza (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym),
 • jednostki finansowane z budżetu Miasta Zgierza.

Informacje:
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (pok.  211, 212)
- tel. 42 714 32 93, 42 714 32 94, 42 714 32 95, 42 714 32 96, 42 714 32 97
- godz. pracy: Pn.-Pt. w godz. 8.00-16.00

W ramach działań promocyjnych Urząd Miasta Zgierza opracowuje różnego rodzaju materiały wydawnicze dotyczące głównie lokalnych imprez okolicznościowych.

***

 • TRAKT JEŻA Z MIASTA TKACZY ZGIERZA
  Przewodnik przedstawiający budynki i miejsca, które wpisały się w historię Zgierza, ze szczególnym uwzględnieniem domostw dawnej dzielnicy tkackiej. Zawiera mapę ich lokalizacji, dokładny adres oraz opis w języku polskim i języku angielskim.

 • Miasto Tkaczy Zgierz - miasto cudu gospodarczego
  Materiał promocyjny przedstawiający historyczną dzielnicę Zgierza - Miasto Tkaczy. Obrazuje jej wpływ na rozwój gospodarczy i przemysłowy miasta. Materiał zawiera treść w trzech językach: polskim, angielskim, niemieckim.

 • Zgierz miastem biedermeier
  Wydawnictwo przedstawiające Zgierz jako klejnot epoki biedermeier. Opisuje architekturę i kulturę danej epoki. Ukazuje fotografie zgierskiego budownictwa z tego okresu. Materiał zawiera treść w trzech językach: polskim, angielskim, niemieckim.

 • Zgierskie meble epoki biedermeier
  Wydawnictwo przedstawiające ośrodek cechowej produkcji meblarskiej jaki rozwinął się w Zgierzu w XIX wieku. Przedstawia charakterystyczne cechy mebli w stylu biedermeier oraz ich typy. Materiał zawiera treść w trzech językach: polskim, angielskim, niemieckim.

 • ZGIERZ - ATRAKCJE TURYSTYCZNE
  Materiał promocyjny wydany w formie ulotki. Zawiera lokalizację zgierskich atrakcji turystycznych wraz z ich opisem.

 • Plan miasta Zgierza wraz z informatorem
  Materiał promocyjny zawiera szczegółowe informacje na temat miasta, opisuje jego historię, zawiera fotografie oraz spis zabytków, atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie jednego z najstarszych miast w województwie łódzkim. Zawiera dokładny plan miasta, który przedstawia podział na dzielnice, drogi krajowe przebiegające przez Zgierz, tereny zielone, zbiorniki wodne. Informator zawiera treści w języku polskim i angielskim.

 • REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO CENTRUM MIASTA ZGIERZA
  Album prezentujący efekty zrealizowanego w Zgierzu projektu pn.: "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego.
  Wydawnictwo zawiera fotografie z kolejnych etapów prac przebiegających w miejscach rewitalizowanych. Album wykonany w trójwymiarze.

--------------------------------------------------

MATERIAŁY ARCHIWALNE

Plan miasta Zgierza wraz z informatorem o mieście i fotografiami miasta.
Charakter promocyjny tej publikacji podkreślony został poprzez umieszczenie wraz z mapą miasta Zgierza informacji reklamowych firm znajdujących się na terenie miasta.

 

Pieczęcie i herby miejskie Zgierza (XVI wiek - 1945 rok) - Marek Adamczewski.
W przedłożonym opracowaniu wykorzystane zostały ustalenia poczynione w trakcie badań nad tematem "Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z terenu Polski centralnej do 1950 roku".

 Galeria zdjęć promocyjnych

 • Albumy (2009): "Zgierz - czasy", "Zgierz - miejsca", "Zgierz - ludzie"
 • Biuletyn ofert inwestycyjnych
 • Plan miasta Zgierza wraz z informatorem o mieście w wersji językowej polsko-angielskiej (2009)
 • Broszura "Projekt Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza"
 • Ulotka "Kompleksowy Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz"
 • Biuletyn Informacyjny na rok 2009 (wydarzenia kulturalne, spotkania okolicznościowe, imprezy sportowe, informacje miejskie)
 • Materiały okolicznościowe

Wszystkie materiały promocyjne charakteryzują się jednolitą formą graficzną utrzymaną w kolorach niebiesko-żółtym, znakiem graficznym identyfikującym miasto obejmującym napis "Zgierz" - pisany charakterystyczną czcionką i herb miasta. Utrzymywanie tej samej linii graficznej, umieszczanie znaku "logo" i danych teleadresowych pozwala odbiorcom szybko zidentyfikować i utrwalić wizerunek o mieście.

Rozwój naszego miasta, w tym w szczególności aktywizacja gospodarcza, warunkuje powstawanie nowych inwestycji, pozyskiwanie inwestorów, zmniejszanie bezrobocia, ale działania promocyjne to również kreowanie pozytywnego wizerunku miasta. Dlatego polityka promocyjna skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: zarówno do potencjalnych inwestorów, jak i do osób przyjezdnych, czy też sympatyków naszego miasta. Różnorodność działań i związane z tym propozycje materiałów promocyjnych, czyli planowana, zdefiniowana koncepcja promocji miasta pozwala w sposób logiczny i precyzyjny dotrzeć do określonych grup odbiorców zainteresowanych naszym miastem.

--------------------------------------------------

Biuletyn "Oferty inwestycyjne" (oferta skierowana do inwestorów)

Publikacja obejmuje ofertę nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje różnego rodzaju np.: sport i rekreację, budownictwo mieszkaniowe, logistykę, usługi, itp. Zawiera informacje dotyczące stanu prawnego, sposobu zagospodarowania, przeznaczenia i wielkości terenu objętego ofertą. Oprócz mapy sytuacyjnej z naniesionymi lokalizacjami wszystkich ofert inwestycyjnych, każda oferta dodatkowo zilustrowana jest mapką schematycznie ukazującą zakres zagospodarowania, a opis zamieszczony jest w dwóch wersjach językowych: w polskiej i angielskiej.

--------------------------------------------------

Albumy (2009): "Zgierz - czasy", "Zgierz - miejsca", "Zgierz - ludzie"

 

Album "Zgierz - czasy" - przedstawia historię miasta wraz ze zdjęciami Zgierza dawnego i współczesnego.

Album "Zgierz - miejsca" - pokazuje bogato ilustrowany współczesny Zgierz, jako ośrodek handlowo-usługowy oraz mieszkaniowy.

Album "Zgierz - ludzie" - przedstawia osobowości Zgierza, którym zostały przyznane "Medale VII Wieków Zgierza", tytuły "Honorowego Obywatela Miasta Zgierza" i "Zasłużonego dla Miasta Zgierza", a także władze V kadencji miasta, osoby związane z kulturą, edukacją, służbą zdrowia i sportem.

--------------------------------------------------

Plan miasta Zgierza wraz z informatorem o mieście w wersji językowej polsko-angielskiej (2009) - charakter promocyjny tej publikacji podkreślony został poprzez umieszczenie wraz z mapą miasta Zgierza informacji reklamowych firm znajdujących się na terenie miasta.

--------------------------------------------------

Broszura "Projekt Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza"

    

zawiera krótki zarys historyczny oraz projekt rewitalizacji strefy śródmiejskiej wraz z Parkiem Kulturowym "Miasto Tkaczy" oraz "Centrum Kultury Dziecka"w ramach współfinansowania ZPORR.

--------------------------------------------------

Ulotka "Kompleksowy Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" wraz z płytą "Zgierz on-line" (2008)

        

zawiera opis projektu realizowanego w ramach współfinansowania EFRR, płyta dodatkowo zawiera krótką prezentację historyczną miasta.

--------------------------------------------------

Materiały okolicznościowe - z okazji różnych imprez lokalnych np.: "Święto Miasta Zgierza", "Plener Rzeźby Monumentalnej w Drewnie", "Jarmark zgierski", publikowane są okolicznościowe materiały promocyjne jak np.: ulotki z programem, plakaty, zaproszenia. Drukowane są także ulotki, anonse prasowe, nalepki, kalendarze.

--------------------------------------------------

Folder "Miasto jeża ze Zgierza" - zawiera podstawowe informacje o mieście, dotyczące różnych sfer życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Informacje te są bogato zilustrowane fotografiami.

 

    

  


Poprzednia strona: Publikacje Urzędu Miasta Zgierza
Następna strona: Spacer po Zgierzu zapamiętany w starych pocztówkach

Print this page