cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - "Przewodnik po Zgierzu i powiecie zgierskim"Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

"Przewodnik po Zgierzu i powiecie zgierskim"

 

Redaktor: Adam Zamojski
Autorzy tras: Marek Jatczak, Robert Starzyński, Piotr Świątkiewicz, Maciej Wierzbowski, Krzysztof Wołowski, Adam Zamojski
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Zgierza (Zgierz, ul. 1 Maja 5)
Druk: Drukarnia "TOMTEX" s.j. Tomasz Cajdler i Piotr Kurowski (Zgierz, ul. Łódzka 24)
ISBN 83-920038-2-9
Rok wydania: 2004

--------------------------------------------------

Od Autorów

Oddajemy do Państwa rąk pionierski przewodnik po Zgierzu i powiecie zgierskim. Zaproponowane w nim trasy z pewnością nie wyczerpują wszystkich możliwości, jakie stwarza bogactwo krajobrazu, przyrody i historii tej ziemi. Każda z nich jest jednak refleksem naszych zainteresowań, najczęściej w pełni społecznikowskich. Zawsze staraliśmy się zaprezentować możliwie spójną wizję trasy i jej motywu przewodniego. Zdajemy sobie sprawę, że praca nasza nie jest doskonała. Być może niektórzy z Państwa uznają te propozycje za nieciekawe. Zachęcamy do dyskusji i do współpracy. Może w ten sposób powstanie druga część przewodnika. Wszystkich zasiedziałych w domowych zaciszach zachęcamy do wyruszenia na trasy w celu bliższego poznania piękna tego regionu.

Mamy świadomość, że nie byliśmy w stanie zebrać wszystkich informacji, które można by zamieścić w opisach obiektów na trasach, a które są znane rdzennym mieszkańcom poszczególnych miejscowości. Z wielu innych z kolei, z uwagi na szczupłe ramy przewodnika, musieliśmy po prostu zrezygnować. Niech więc ten przewodnik stanie się zachętą do tworzenia przez Państwa własnych propozycji oprowadzenia turystów po takich miejscach. Zaproście do rozmowy swoich najbliższych, młodzież szkolną i starajcie się wspólnie poznawać to, co Waszym zdaniem jest wokół Was najpiękniejsze i najważniejsze, ochraniać od zapomnienia każdą cząstkę wiedzy o swoim miejscu otoczenia.

W czasie wędrówek zaproponowanymi trasami niezbędne będą mapy i plany miejscowości. W zupełności powinny wystarczyć popularne i powszechnie dostępne w księgarniach tytuły. Ze swej strony chcielibyśmy polecić następujące mapy i plany (być może są już dostępne nowsze wydania):
- Okolice Łodzi - mapa turystyczna, 1:100 000, PPWK, Warszawa - Wroclaw, 1997.
- Okolice Łodzi - mapa topograficzno-turystyczna, 1:50 000, WZKart., Warszawa 1999.
- Okolice Łodzi - mapa turystyczno-krajoznawcza. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich  - Las Łagiewnicki, 1:12 500, Geograph, 2003.
- plany miast: Aleksandrowa Łódzkiego, Główna, Ozorkowa, Strykowa i Zgierza.

--------------------------------------------------

SPIS TREŚCI

Od Autorów ..... 5

Trasa Nr 1 - Trasa historyczna po Zgierzu dla najmłodszych ..... 7
Trasa Nr 2 - Po Zgierzu trasą autobusu nr 1 ..... 29
Trasa Nr 3 - Śladami zgierskiego przemysłu ..... 43
Trasa Nr 4 - Śladami II wojny światowej w Zgierzu ..... 79
Trasa Nr 5 - Niebieskim szlakiem PTTK ze Zgierza do Lasu Lućmierskiego ..... 91
Zmagania wojenne w Zgierzu i regionie w 1914 r. ..... 95
Trasa Nr 6 - Śladami I wojny światowej w Zgierzu ..... 101
Trasa Nr 7 - Śladami I wojny światowej w powiecie zgierskim ..... 119
Trasa Nr 8 - Zielonym szlakiem PTTK ze Zgierza do rezerwatu jałowców "Ciosny" ..... 137
Trasa Nr 9 - Na skraju Gminy Zgierz ..... 141
Trasa Nr 10 - Szlakiem architektury sakralnej Ziemi Zgierskiej ..... 169
Trasa Nr 11 - Szlakiem średniowiecznych i nowożytnych siedzib rycerskich, dworów i pałaców ..... 195

Literatura ..... 223


Poprzednia strona: Materiały z sesji popularno-naukowej poświęconej 180 rocznicy podpisania "Umowy Zgierskiej" oraz rodzinie Zachertów
Następna strona: Strategia Rozwoju Miasta Zgierza

Print this page