cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zgierska Ochotnicza Fire Brigade



Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Zgierska Ochotnicza Fire Brigade


Założona została 16 listopada 1874 r. z inicjatywy Karola Adolfa Mayerhofa. W pierwszym roku działalności zgierska straż dokonała zakupu sprzętu za sumę 2080 rubli, na którą złożyły się dotacje z miasta i z towarzystw ubezpieczeniowych. Straż w 1881 r. liczyła w mieście 139 członków. Na czele stali: Karol A. Mayerhol, pełniący funkcję Naczelnika, Karol Ansztadt - jako brandmajster (naczelnik straży ogniowej), H. Wolf - jako skarbnik. Korpus strażacki dzielił się na cztery oddziały, na ich czele stali: G. Walman, F. Sommer, E. Wagner i K. Wolf. W latach 1875-1881 straż 35 razy uczestniczyła przy gaszeniu pożarów. na wyposażenie bojowe straży składały się następujące narzędzia pracy, zakupione z własnych funduszów: wóz rekwizytowy, drabina na 4 kołach rozsuwana, sikawka czterokołowa z wężami, wór ratunkowy, 8 toporów ciężkich, 14 toporków, 55 wiader płóciennych, 1 latarnia duża i 10 latarni małych, 10 latarni na drążkach i pochodni naftowych, kotwica do rozrywania płonących budynków, ponadto haki, liny, łopaty, trąbki sygnałowe. Straż korzystała także ze sprzętu miejskiego: z 3 sikawek i 30 beczek. Narzędzi pożarniczych pożyczały straży miejscowe fabryki, zwłaszcza należąca do Karola Mayerhofa i F. Sommera. Strażacy złożeni głownie z rzemieślników i robotników, którzy ulegli wypadkowi podczas gaszenia pożaru, otrzymywali bezpłatną kurację oraz odszkodowanie w wysokości: żonaci - 1 rubel za każdy dzień pracy, zaś kawalerowie po 75 kopiejek. Umundurowanie strażaka składało się wówczas z bluzy płóciennej, pasa, czarnego lakierowanego kasku, okutego żółtą blachą. Zimą noszono bluzy wełniane ciemnoszare. Obecnie działalność ochotniczej straży w Zgierzu upada, a szkoda przecież zaprzepaścić ponad stuletnią tradycję. 



Poprzednia strona: Geographical Dictionary (1895)
Następna strona: Gliders at Dąbrówce

Print this page